Individualne pevske vaje

Pevske vaje v studiu potekajo individualno, saj je vsak posameznik unikaten in ima različno predznanje, različne sposobnosti, različno predstavo o petju in različen namen, zakaj se želi naučiti peti.
Individualne vaje so lahko namenjene tudi govornikom oziroma vsem, ki pri svojem poklicu veliko uporabljajo glasilke, npr. radijski spikerji, učitelji, predavatelji…
Na individualni vaji se vedno prilagajamo posameznikovim željam in trenutnim sposobnostim, zanj poiščemo najustreznejše vaje in jih posnamemo. Pevec jih dobi na USB ključek ali SD kartico, tako jih lahko doma posluša in z njimi vadi.

NAUČILI SE BOSTE:

 • uporabljati svoj glas v vsem svojem potencialu,
 • peti sproščeno, stabilno in tekoče, brez nihanj v jakosti in barvi glasu,
 • povečati svoj pevski razpon in ga uporabiti v pesmih,
 • pevske samozavesti in razvili svoj lasten pevski izraz,
 • trajno ohranjati moč in zdravje glasu,
 • peti v kateremkoli stilu petja (pop, rock, jazz, R&B, country, gospel, muzikal…, peti operno, zborovsko ali narodno-zabavno).

Individualne pevske vaje, potek, vsebina in urnik pevskih vaj. Nudimo kvalitetne pevske vaje.

VSEBINA IN POTEK PEVSKIH VAJ:

Vaje potekajo v studiu. Vsak pevec vadi samostojno, razen v primerih, da pripravljamo duete ali skupinske nastope.

Pevska vaja je navadno sestavljena iz:

 • ogrevalnih in sprostilnih vaj,
 • vaj za razvijanje tehnike petja,
 • vaj za razvijanje stilov petja,
 • petja izbranih pesmi (s poudarkom na interpretaciji),
 • analize posnetkov lastnega petja.

Vsebina pevske vaje oziroma vadbene ure, izbor vaj in pesmi so vedno prilagojeni posamezniku, njegovemu glasbenemu okusu, željam in seveda predznanju.

TRAJANJE VADBENE URE

Izbirate lahko med temi možnostmi:

 • 30 minut: vaje za učenje tehnike petja, vaje za zdravje glasu ali govorne vaje;
 • 60 minut: vaje za pevce: v prvem delu pevske vaje oz. vadbene ure delamo vaje za izboljšanje tehnike petja, vaje za razvijanje stila, v drugem delu pa delamo na petju izbranih pesmi, apliciranju tehnike v izvajanje pesmi, delo na interpretaciji, nastopanju…

Ure petja je najbolj učinkovito imeti 1x na teden, predvsem v začetku. Med pevsko uro vaje za učenje tehnike snemamo in jih potem pevec vadi doma in s tem utrjuje novo pridobljeno znanje. Na naslednji uri pa posnamemo že težje, naprednejše vaje, ki jih pevec dobi na USB ključek.

Pripravljeni na novo izkušnjo?
NAROČI SE NA URO