Delavnice za sproščenost na odru

Studio Cantica večkrat organizira razne delavnice umetnosti odrskega nastopanja. Običajno jih vodijo zunanji sodelavci, ki imajo ogromno izkušenj na odru, bodisi kot gledališki igralci, operni pevci, muzikoterapevti ali pevci popularnih zvrsti.

CILJI DELAVNIC UMETNOSTI ODRSKEGA NASTOPANJA:

Delavnice za sproščeno in samozavestno nasopanje, brez treme. Kot se reče. za uživat v petju.

  • spoznavanje z odrom,
  • soočanje s samim seboj,
  • zaupanje vase in v svoje sposobnosti,
  • premagovanje treme,
  • sproščeno gibanje na odru,
  • odnos nastopajočega z občinstvom,
  • improvizacija,
  • interpretacija pesmi,
  • nastop na odru: dajanje in sprejemanje