Pravno obvestilo

Spletna stran je za namen tega pravnega obvestila pojem, ki zajema celotno spletno stran www.studiocantica.com s poddomenami in podstranmi vred (v nadaljevanju spletna stran).

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Spletna stran je last družbe Studio Cantica, Manica Smrdelj s.p. (v nadaljevanju Studio Cantica). Družba Studio Cantica se bo po najboljših močeh trudila zagotavljati točne in ažurne podatke na spletni strani, vendar uporabnika opozarja, da so vsebine spletne strani informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za točnost oziroma ažurnost vsebine. Studio Cantica ne prevzema odgovornosti za dejanja, ki jih uporabnik opravi na podlagi objavljenih vsebin.

Tako družba Studio Cantica, kot tudi druge pravne ali fizične osebe, ki so sodelovale pri izdelavi in postavitvi spletne strani, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na spletni strani ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Uporabniki uporabljajo spletno stran in objavljeno vsebino na lastno odgovornost. Družba Studio Cantica si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeni spletno stran, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Studio Cantica prav tako ni odgovorna za občasno nedelovanje strani in s tem nastale posledice. Družba Studio Cantica priporoča, da se uporabniki glede ocene katere koli vsebine na tem spletnem mestu posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki ter vse podatke in informacije, objavljene na tem spletnem mestu, pred uporabo nujno preverijo pri zaposlenih v Studio Cantica ali pri drugih ustreznih strokovnjakih. Uporabniki uporabljajo spletno stran in objavljeno vsebino na lastno odgovornost.

Spletna stran družbe Studio Cantica vsebuje informacije o produktih in storitvah, ki se nahajajo v naši ponudbi, vendar niso vedno vsi razpoložljivi. Pridržujemo si tudi pravico do spremembe cen, storitev produktov.

Povezave iz spletne strani www.studiocantica.com do spletnih strani tretjih in/ali informacije o tretjih vodijo do virov, nad katerimi Studio Cantica nima nadzora, zato Studio Cantica ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh, ne more jamčiti in ne prejemati ali posredovati pritožb glede točnosti vsebin katere koli spletne strani, za katero nudi povezavo ali referenco.

AVTORSKE PRAVICE

Vse vsebine (informacije, datoteke, dokumenti, besedila, podatki, slike, videoposnetki, opisi storitev ter proizvodov, celotna grafična podoba spletnega mesta z vsemi grafičnimi elementi in druge vsebine) objavljene na spletni strani www.studiocantica.com s poddomenami vred, ter vse aplikacije in vsa tehnologija, ki deluje v ozadju so avtorsko delo, katere imetnik avtorskih pravic je Studio Cantica in kot take so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah. Vse vsebine na spletni strani so last družbe Studio Cantica in se ne smejo reproducirati, spreminjati, razmnoževati, prodajati, patentirati, licencirati, kopirati, prikazovati, prenašati, distribuirati, objavljati, ali drugače uporabljati v komercialne ali javne namene. Uporaba je dovoljena izključno za izobraževalne in nekomercialne namene, a le pod pogojem, da se obvezno ohranijo in navedejo vsa v tem dokumentu zapisana opozorila o intelektualni lastnini ter avtorskih pravicah. Ob vsaki uporabi (reproduckcija, spreminjanje, razmnoževanje, kopiranje, prenos, prikazovanje, prenašanje, objavlja) vsebine spletne strani, mora biti obvezno naveden kot vir družba Studio Cantica, Manica Smrdelj, s.p. ter spletna stran družbe www.studiocantica.com

Blagovne znamke, storitveneter proizvodne znamke, logotipi, nime in drugi zaščitni znaki, ki se pojavljajo na tej spletni strani in podstraneh, so registrirane blagovne znamke družbe Studio Cantica ter drugih pravnih ali fizičnih oseb in ima omenjena družba pravico do njihove uporabe.

Kakršna koli zloraba vsebine v obliki uporabe le te v nasprotju z določili iz tega dokumenta, ali uporaba teh vsebin brez pisnega in pri notarju overjenega dokumenta, je strogo prepovedana in predstavlja kršitev avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Podatke, ki jih Studio Cantica pridobi na kakršenkoli način preko spletne strani, so namenjeni izključno za rabo družbe Studio Cantica. Družba Studio Cantica bo s tako zbranimi podatki ravnala v skladu z veljavno zakonodajo in etiko.

S posredovanjem osebnih podatkov preko kontaktnega obrazca se obiskovalec spletne strani www.studiocantica.com strinja, da družba Studio Cantica te podatke uporablja za interne namene, za statistične obdelave, za izvedbo potrebne komunikacije ali za obveščanja o novostih. Pri tem se družba zavezuje, da podatkov ne bo posredovala tretjim osebam ali podjetjem s ciljem
Če tega ne želi, to navedite ob prijavi na dnu poslanega sporočila ali nam ponovno pišite samo s tem namenom. Več o tem si preberite v izjavi o varovanju.

KONČNA DOLOČILA

V cene ponudbe družbe Studio Cantica ni vključen davek na dodano vrednost. Objavljene cene so zgolj informativne narave in si pridržujemo pravico do spremembe le teh.
Za obiskovalce te spletne strani velja pravo Republike Slovenije. Z uporabo te spletne strani obiskovalec potrjuje, da je sprejel v tem dokumentu zapisane pogoje ter določila in da se z njimi strinja.
V primeru spora med strankami, ki nastane zaradi uporabe te spletne strani ali je spor kakor koli povezan z uporabo te spletne strani , je pristojno sodišče s sedežem v Kopru.